AYSUN AKTAŞ ÖZKAFACI

19 Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünü bitirdi. 2012 yılında İstanbul Ar-el Üniversitesinde yüksek lisansını tamamlayarak, uzmanlık derecesini almıştır.

2008-2010 yılları arasında Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği, EABCT eğitim standartlarına uyumlu Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur tarafından verilen “Kognitif ve Davranış Terapilerinin Temel İlkeleri, Depresyon ve Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Kullanımı” konulu teorik eğitim ve süpervizyonları başarıyla tamamlamıştır. 2020 yılında “Bütüncül Psikoterapi” eğitimi almaya başladı.

2016-2018 yıllarında devam eden İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim dalı “Ruhsal Bozukluklarda Sanat Psikoterapileri” programı’ nı başarıyla bitirmiştir. 2020 yılında Doç. Dr. Nurhan Eren ile birlikte The Arts in Psychothearpy dergisinde, “Effect of art psychotherapy using marbling art on depression, anxiety, and hopelessness in female survivors of domestic violence with PTSD” başlıklı makaleleri yayınlanmıştır. 2018 yılında Uluslararası Psikiyatri hemşireliği kongresinde “Travma Sonrası Stres Bozukluğu Tanısı Almış Bireylerle Ebru ile Yapılan Sanat psikoterapisi’nin Depresyon, Anksiyete ve Umutsuzluk düzeyine Etkisi” başlıklı araştırma projesini bildiri olarak sunmuştur. 2020 yılında 4.Ulusal Bütüncül Psikoterapi kongresinde “ Ebru sanatının Ruhsal Bozukluklarda Kullanımı” konulu sunumu ile birincilik ödülü almıştır. 2019 yılında Uluslararası Toplum ve Şizofreni kongresine “Ruhsal Bozukluk Tanılı Bireylerde Ebru Sanatının Kullanıldığı Grup Terapi Sürecinin Değerlendirilmesi” başlıklı bildiriyle katılmıştır. 2017 yılından beri İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Sosyal Psikiyatri Anabilim dalında, yataklı servis hastaları ve ayaktan hastalarla olmak üzere ayrı ayrı düzenlenen, ebru atölyelerinin yürütücülüğünü yapmaktadır. Sanat Psikoterapleri derneğinin asil üyesidir.

Bağlarbaşı İhtisas okulunda başladığı ebru eğitimine ebru sanatçısı Yılmaz Eneş’in öğrencisi olarak devam etmiştir. 2017 yılında Temel sanat eğitimi dersleri almıştır. 2018 yılında 784 saatlik “Sanat ve Tasarım” eğitimini tamamlayarak Beylerbeyi Olgunlaşma Enstitüsünden başarı sertifikası almıştır. 2018 yılında farklı tarihlerde İstanbul Üniversitesi Enuygar sanat atölyesinde üniversite öğrencilerine yönelik birçok kez Ebru sanatı workshop’u düzenlemiştir. Halen Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezinde Minyatür sanatı eğitimine devam etmektedir.

 

 

Web sitesi

Instagram

Bağışçı olmak için tıklayın